• Hans E. H. Jacobsen

Staten overtar kraften

Private eiere får ikke bygge ut mer kraft og får ikke fornyet konsesjonene sine. Regjeringen bruker EFTA-domstolen til å styrke offentlig eierskap i kraftproduksjon.