Rørleggerne krever 60 års pensjonsalder for sliterne

Mens bedriftene vil fjerne tidligpensjonsordningen for 62— og 63-åringene, krever rørleggerne i Fellesforbundet at pensjonsalderen kuttes til 60 år.