• Hans Petter Jacobsen

Studentstyret nedstemt - må stå løpet ut