- Aldri har utsiktene vært bedre for norsk skipsfart