• Scanpix

2.500 stillinger i Statoil og Hydro skal vekk