Weldone i Sauda permitterer 11

Weldone i Sauda har i underkant av 50 tilsette. Den 25. november vart 11 permitterte.