Satser 300 mill. på hytter og leiligheter

Det planlegges rundt 150 frittliggende hytter og leiligheter like ved skisenteret i Svandalen.