• Mens eldstebror Elias (10) fortsatt er på skolen er Hans (5) og David (6) med mamma Anne og pappa Arve Kristiansen på handletur. FOTO: Knut S. Vindfallet

Små endringer for familien

For småbarnsfamilier som familien Kristiansen er renta viktigere enn statsbudsjettet, men de hadde håpet at regjeringen kuttet moms på frukt og grønt.