1 million og stigende

I 2011 vil 1 million arbeidstakere i Norge ha en innskuddsbasert pensjonsordning med investeringsvalg.