• I år blir det bygget i overkant av 5000 nye boliger i Rogaland, slik som disse som ble reist på Jåsund-halvøya i Sola i vår.

- Politikerne må sørge for nok boligbygging

Nesten 20 prosent av all nybygging i Norge skjer i Rogaland. Men aktiviteten må holdes oppe, mener boligprodusentene. De vil ha politikerne på banen.