• Det er en klar kobling mellom oljepris og bensinpris. Storfjell, Ingar/Aftenposten

Bensinen blir billigere

Krisen har en positiv virkning: bensinprisene faller som følge av lavere oljepris.