Færre unge søker bygg og anlegg

Nedgangstider og finanskrise har skremt søkerne til videregående skole vekk bygg og anlegg. 23 prosent er nedgangen i antall søkere fra i fjor.