Sykefraværet stuper

Det legemeldte sykefraværet i begynnelsen av året har falt med 9,7 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, viser nye Nav-tall.