Du har tapt 132.000 kroner

Oljefondet ble hardt rammet av finanskrisen.