Kostbart å glemme inntekter i selvangivelsen

Den som har hatt flere arbeidsgivere i fjor, bør passe på at alle inntekter er kommet med på den ferdigutfylte selvangivelsen. I motsatt fall kan straffen bli hard.