Flere hotellprosjekter på tomgang

Det mangler ikke nye hotellprosjekter i Stavanger for tiden. Men foreløpig er det ingen som bygger.