• Det har vært vanskelig å finne rettferdige skatteregler for ulike boligtyper, som her på Smestad i Oslo. OLAV OLSEN/AftenposteN

Flere må skatte av boligen

Stadig flere kommuner velger å innføre eiendomsskatt, noe som gir gode inntekter til kommune— og statskasse.