• FØR: Dette er gammelskog ved Åbjøra i Nord-Aurdal med "nasjonal verneverdi" av hensyn til naturmangfoldet, ifølge databasen til Direktoratet for naturforvaltning. Ikke verneverdig, ifølge Viken Skog. Tom Hellik Hofton/Biokus

Selger verneverdig norsk skog som miljøvennlig

Viken Skog hugger tømmer fra det miljømyndighetene mener er områder med nasjonal verneverdi og selger tømmeret videre som miljøsertifisert.