Slik blir boliglånet: Norges Bank venter at bankene kutter mer

Norges Bank har kuttet renten med 1,50 prosentpoeng siden starten av coronakrisen, men bankene har foreløpig ikke latt boliglånskundene få like stort avslag. Normalisering i pengemarkedet kan åpne for enda billigere lån.

NULLRENTE: Norges Banks tror den rekordlave styringsrenten vil føre til enda lavere boliglånsrenter og høyere boligpriser fremover.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Norges Bank holdt torsdag renten uendret på rekordlave null prosent, og spår at den vil ligge uendret på dette nivået de neste par årene.

Gjennom krisen har sentralbanken kuttet renten med 1,50 prosentpoeng og gitt milliarder i billige kriselån til bankene.

Foreløpig har boliglånskundene ikke fått nyte fullt ut av sentralbankens tiltak. Norges to største banker DNB og Nordea har i likhet med de fleste andre nøyd seg med å gi 1,25 prosentpoeng i avslag til sine kunder.

Vi legger til grunn at boliglånsrentene kommer ytterligere litt ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til E24.

– Bankene friskmelder seg

I snitt ligger boliglånsrenten etter krisen på 1,91 prosent, ifølge Norges Bank, som baserer seg på bankenes listepriser for boliglån med flytende rente.

Ifølge sentralbankens prognose skal boliglånsrenten ned til 1,73 prosent i snitt i løpet av det kommende året, mens bunnen nås høsten 2022 på 1,61 prosent. Denne nedgangen kommer til tross for at styringsrenten antas å ligge fast på null i perioden.

Bankene har selv forklart at usikkerhet og finansieringskostnader har gjort det vanskelig å kutte boliglånsrentene mer. Pengemarkedsrentene, som styrer mye av bankenes innlånskostnader, har vært høyere enn normalt under krisen, men er nå på god vei til å normalisere seg.

Det har også ført til at Norges Bank ikke lenger vil tilby like mye kriselån (såkalte F-lån) til bankene.

– Betyr det at bankmarkedet nå er friskmeldt?

– De begynner kanskje å friskmelde seg selv litt. Vi stiller F-lån til disposisjon for bankene, og de får det de vil til en ganske rimelig penge. Etterspørselen har tatt seg litt ned, og det er en refleks av at bankene i litt mindre grad benytter seg av den kanalen. Det er helt sikkert et utslag av at forholdene i finansieringsmarkedene har lettet seg siden mars, sier Olsen.

Pengemarkedsrenten (nibor 3 md.)

Mer optimistisk om boligpriser

Bankene har også fått lettelser i den motsykliske kapitalbufferen, som er et krav om å ha ekstra penger liggende klar til bruk i dårlige tider. Før coronakrisen var kravet på 2,5 prosent ekstra kapital, mens det nå er på 1,0 prosent. Det skal gjøre bankene bedre i stand til å gi lån.

Norges Bank sier at de ikke forventer å gi råd om å øke bufferkravet igjen før tidligst i første kvartal 2021.

Først i andre halvdel av 2022 ser Norges Bank for seg å starte en gradvis heving av styringsrenten. Da vil også boliglånsrentene stige igjen, men ikke mer enn at den ligger på 1,98 prosent ved utgangen av 2023, tror sentralbanken.

Laver renter bidrar til å støtte boligmarkedet. Nylig overrasket boligprisene med den største veksten noensinne i en maimåned, med en oppgang på 1,9 prosent, ifølge Eiendom Norge.

Norges Bank er også betydelig mer optimistisk til boligprisene nå. Sentralbanken venter at boligprisene stiger med 2,7 prosent i år og fire prosent vekst neste år, etter å ha spådd nedgang for en måned siden.

Risikabelt på sikt

Men rekordlave renter over lang tid er ikke uten risiko. Norges Bank har tidligere måttet heve renten for å stagge galopp i boligpriser og gjeldsopptak.

– Tåler boligmarkedet nå en lang periode med rekordlave renter?

– Vi har gjort det med veldig åpne øyne. Det var hensikten å stimulere til låneopptak, og gjennom det til en god utvikling i boligmarkedet fra og med mars og frem til nå, så det er et villet bidrag til en mer positiv utvikling, sier Olsen.

– Litt lenger frem vil det være en del av et risikobilde. Hvis det går som vi tror nå, eller enda litt sterkere, kan det oppstå tegn på at finansielle ubalanser bygger seg opp, og da vil det kunne påvirke hvordan vi setter renten, tilføyer han.

Norges Bank understreker for øvrig at prognosene i coronatiden er ekstremt usikre.

Her ser du listen over tiltak fra Norges Bank i forbindelse med coronakrisen
Publisert: