Lundin Energy tror de vil produsere mer olje i år: Kaller skattekritikk «helt useriøst»

Selskapet som fant Johan Sverdrup tror de vil produsere mer olje enn først ventet i år – samtidig som oljeprisen er kriselav. Norgessjefen mener den foreslåtte skattepakken vil gi fortgang i flere prosjekter og fnyser over påstandene om at oljenæringen vil sette i gang med tapsprosjekter.

Lundin Norge-sjef Kristin Færøvik avbildet på Oljeindustripolitisk Seminar i Sandefjord i januar
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Det viktige for oss er at det blir gjort på en rettferdig måte, sier administrerende direktør Kristin Færøvik i Lundin Norway, den norske virksomheten til Lundin Energy, om hvordan selskapet mener et norsk oljekutt bør gjennomføres.

Bare timer før selskapet torsdag morgen slapp sine kvartalstall annonserte olje- og energiminister Tina Bru at Norge skal kutte i oljeproduksjonen fra og med juni. Gass- og kondensatproduksjonen blir unntatt.

Den kriselave oljeprisen har sendt sjokkbølger inn i oljenæringen. Som et mottrekk til konsekvensene coronaviruset har hatt på oljeetterspørselen og prisfallet, har Opec-landene og Russland blitt enige om å kutte deres oljeproduksjon med snaue 10 millioner fat per dag fra 1. mai. Det tilsvarer i om lag 10 prosent av verdens oljeforbruk før oljekrisen, men forbruket har falt mye mer.

Før man regner med det norske produksjonskuttet, så varsler Lundin at deres oljeproduksjon i år vil bli høyere enn de først trodde – for prognosen oppjusteres fra rundt 155.000 til så mye som 170.000 fat per dag.

Selskapet påpeker at dette tallet er slik situasjonen så ut før det norske produksjonskuttet ble annonsert og i en uttalelse til E24 legger til at prognosen «vil endres noe nå som følge av dagens melding om produksjonskutt».

Selskapet reduserer også anslaget for produksjonskostnaden i år fra 3,22 til 2,80 dollar per fat.

Mye av årsaken til øke produksjon er at platåproduksjonen på gigantfeltet Johan Sverdrup er økt til 470.000 fat per dag og har kommet allerede i april, to måneder tidligere enn anslått ved oppstart i oktober.

– Er det en litt sursøt seier i denne krisen?

– Det er jo litt spesielt, men det motsatte hadde jo vært verre. Så tross alt gleder vi oss enormt over både hvordan Johan Sverdrup og resten av porteføljen vår leverer, sier Færøvik og fortsetter:

– Men det er klart vi står i kontrastenes tid der verden er ganske vanskelig. Bransjen står i omstendigheter som vi aldri har opplevd før og vi står overfor usikkerhet på kort sikt som er utfordrende å forholde seg til.

Oljeprisen ligger på rundt 21,50 dollar per fatet, men har svingt mye i det siste. Lundin opplyser at de klarer seg med 17 dollar per fat for å dekke løpende kostnader og investeringer over kontantstrømmen.

Slår tilbake mot skattekritikk

Når det er kriselav oljepris er det samtidig sjelden at det er noen konkursfare i oljeselskapene – i hvert fall ikke de som driver offshore. Likevel er det mange andre i næringen som nå er under et voldsomt økonomisk press:

– For vår egen del i Lundin så står vi stødig, men jeg er bekymret for leverandørkjeden. Derfor er vi opptatt av at myndighetene lytter til forslagene som har kommet fra KonKraft, sier Færøvik.

Hun snakker om skattepakken som oljenæringen har foreslått for seg selv, med NHO, LO og hele industrialliansen KonKraft i ryggen. Enkelt sagt betyr pakken at næringen får frigjort midler fordi man får fullt skattefradrag på investeringer med en gang, og ikke fordelt over seks år som vanlig.

Den midlertidige endringen vil i praksis bety at oljeselskapene betaler mindre skatt nå, men mer i fremtiden når fradragene er «brukt opp». De frigjorte midlene kan bidra til å sørge for av investeringer ikke droppes eller utsettes, mener næringen.

– Det er målrettede tiltak som kan ha umiddelbar virkning på aktiviteten på sokkelen, og ikke minst for oppdragsmengden til leverandørindustrien. Den er ikke bare viktig for Lundin, men for alle som opererer på norsk sokkel og arbeidsplassene over hele landet. 

Det pågår en het debatt om denne skattepakken nå. Lundin opplyser at de betalte 170 millioner kroner i skatt til Norge i første kvartal og at de regner med å betale 340 millioner i andre kvartal.

Skattepakken kan få konsekvenser for når selskapet betaler skatt. Finansdepartementet har gjort et anslag om at oljenæringen totalt får utsatt skatt til 109 milliarder kroner i år og neste år.

Selve kostnaden ved skattepakken – altså fallet i nåverdi for staten ved å få betalt skatt senere – er beregnet til 3,4 milliarder kroner for 2020 og 2021.

Finansdepartementet skriver samtidig at de mener skattepakken vil gi oljeselskapene «sterke incentiv til å gjennomføre ulønnsomme investeringer». Kristin Færøvik avfeier blankt påstanden om at man med viten og vilje skulle vedta ulønnsomme prosjekter:

– Nei, det ville vært helt useriøst.

Terskelen og avkastningskravene som oljeselskapene stiller for å gi klarsignal for en investering nå under krisen er enda høyere enn før.

– For det første vil jeg ikke kunne drømme om å legge frem et ulønnsomt prosjekt og jeg ville heller ikke kunnet få beslutningstagerne våre med på det. Finansinstitusjonene som støtter selskapet ville heller ikke sett med blide øyne på noe sånt, så for min del er det helt utenkelig å gjøre, fortsetter Færøvik.

Konsernsjef Alex Schneiter i Lundin

Skyver på investeringer

Selskapet produserte mer i første kvartal enn man anslo på kapitalmarkedsdagen ved starten av året, til en lavere kostnad. Selskapet har samtidig iverksatt en rekke tiltak for å spare penger og sikre finansene.

Selskapet har allerede varslet at de har fått en ny kredittlinje på 340 millioner dollar (3,5 milliarder kroner) fra bankene sine.

Ifølge kvartalsrapporten er 4 av årets 10 letebrønner utsatt på norsk sokkel. Totalt skal selskapet kutte kostnader og utsette investeringer som vil redusere utgiftsnivået med over 300 millioner dollar (drøye tre milliarder kroner).

Til sammenligning hadde selskapet ved starten av året planer om å øke årets investeringer med 30 prosent til 1,27 milliarder kroner (tilsvarende 13 milliarder kroner).

  • I rapporten kommer det frem at revisjonsstansen på Edvard Grieg, som blant annet skulle gjøres for å gjøre modifikasjoner og klargjøre plattformen for satellittfeltet Solveig, utsettes fra 2020 til 2021.
  • I tillegg utsettes også revisjonsstansen på Alvheim-feltet til Aker BP, der Lundin er partner, fra 2020 til 2021.
  • Som et ledd i at stansen på Edvard Grieg skyves til 2021 skyves også oppstarten på satellittfeltet Solveig seks måneder ut i tid – fra første til tredje kvartal 2021.
  • Den utvidede brønntesten på Rolvsnes skyves også litt på – denne testen er et ledd i planleggingen av en full utbygging av funnet.

Begge er satellitter til Edvard Grieg-feltet. Fordi platåproduksjonen der har vart mye lenger enn det Lundin trodde opprinnelig – og plattformen fortsatt går for full maskin med «sin egen» produksjon vil ikke utsettelsen av satellittene endre på Lundins samlede produksjon i år og neste år.

– Det er jo et «fint» problem å ha på en måte – at vi kan utsette innfyll-programmet uten av det påvirker samlet produksjon. Så de forskyvningen vi gjør er fornuftige, sier Færøvik.

Lundin om Alta-skuffelsen: – Vi går litt i letemodus

Tror skattegrep kan sette fart i prosjekter igjen

Det er flere prosjekter i oljenæringen som nevnes som investeringer som kan få grønt lys med hjelp fra skattepakken – inkludert Hod og Noaka. Equinor sier de sitter på totalt 20 prosjekter til 10 milliarder dollar på norsk sokkel som skal besluttes de neste par årene.

Færøvik i Lundin sier hun «er helt sikker» på at skattepakken vil utgjøre en forskjell for aktiviteten på norsk sokkel.

– Hva betyr det å få en sånn skatteendring for dere?

– Det vil få betydning for investeringsbeslutninger vi skal gjøre fremover. Det vil frigi midler til aktivitet som var planlagt for 2020 og 2021, og forslaget vil også redusere balanseprisen som er nødvendig for å gjøre nye prosjekter lønnsomme. Så det kan ha stor innvirkning på aktiviteten de neste par årene, sier Færøvik og fortsetter:

– Forhåpentligvis er vi over den verste kneiken etter at den perioden har gått.

– Har dere prosjekter som kan bli påvirket? 

– Det vil gi et sterkt incentiv til å akselerere tiltak som ligger i Edvard Grieg-området spesielt. Solveig fase II og fulldelt-utviklingen av Rolvsnes er eksempler på ting vi vil kunne vurdere å sette fart på.

Hun trekker også frem Lilleprinsen-funnet som kan bli en satellitt til Edvard Grieg og at skattepakken «kan sette fart i avgrensning og modning» av prosjektet.

– Skulle vi gjort et funn på Merckx-brønnen så vil vi gjøre det som er mulig for å modne frem et prosjekt så raskt som mulig, fortsetter hun.

– Er troen deres på norsk sokkel endret som følge av denne krisen?

– Nei, det fundamentale handler om ressursbildet.

I tillegg til oljeinvesteringene har Lundin satset på fornybar energi for å dekke opp for all strømmen de kommer til å bruke på plattformene sine i årene fremover. Selskapet har planer om å bli karbonnøytralt innen 2030.

– Hva gjør denne krisen med evnen og viljen til å investere i fornybar energi fremover?

– Det er ingen endringer i den strategien og vi fortsetter med full elektrifisering av Edvard Grieg, sier Færøvik og fortsetter:

– Vi har investert i to prosjekter og er dekket på kort og mellomlang sikt og vil fortsette med å jobbe med mulige prosjekter som kan dekke ytterligere behov i fremtiden.

Lundin-sjefen jakter fornybar profitt: – Vi trenger et prosjekt til
Publisert: