• I MELKEFJØSET: Leder i Hordaland Bondelag, Peder Nærnes, innser det er vanskelig å øke prisen på matvarer til forbrukerne før overskuddslagrene er tømt. Tor Høvik

Må bli kvitt 1900 tonn nedfrosset fårekjøtt

Et overskuddslager på nesten 1900 tonn nedfrosset fårekjøtt må spises opp, før produksjonen igjen økes.