• Fredag er forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø til Japan for å være med på opplæring av japanske elever ved Seijo Gakuin som tar i bruk den nye teknologien. Kunnskapsdepartementet

Milliardsuksessen Laerdal: Anne-dukken har fått livreddende app

JAPAN: Laerdal Medicals forskningssamarbeid med Japan har ført til en ny smartteknologi for bedre undervisning i hjerte- og lungeredning. I november starter opplæring av de frivillige til OL i Tokyo.