Bare tre land bygget mer vindkraft på land enn Norge

Bare Brasil, USA og Kina installerte mer vindkraft på land enn Norge i fjor. Globalt ble 2020 nok et år med rekordhøy installasjon av vindkraft.

Verden installerte i fjor vindkraft tilsvarende 322 anlegg på størrelse med Storheia, som er et av Norges største vindkraftverk. Norge installerte fjerde mest landbasert vind i verden i 2020.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Det kommer frem i en rapport fra den globale vindbransjens organisasjon Global Wind Energy Council.

De oppgir at verden økte installasjonen av vindkraft med 53 prosent fra året før til 93 gigawatt i fjor, med stormaktene Kina og USA i spissen.

Det tilsvarer 323 anlegg på størrelse med Storheia i Trøndelag, som er et av Norges største vindprosjekter på land med en kapasitet på 288 megawatt.

Norge installerte fjerde mest vindkraft på land globalt i fjor, ifølge GWEC. Totalt ferdigstilte Norge 1.532 megawatt. Bare Kina, USA og Brasil installerte mer (se faktaboks).

E24 har tidligere omtalt at Norge var det landet i Europa som bygget ut mest vindkraft på land i fjor.

PS! Én gigawatt tilsvarer 1.000 megawatt, eller én milliard watt. Med én gigawatt effekt kan du kjøre én million panelovner på 1.000 watt.

Norge bygget mest vindkraft i Europa i fjor

Mener det trengs mye mer

83,9 gigawatt av fjorårets installasjoner var landbasert vindkraft, og GWEC venter at tempoet vil fortsette omtrent som i fjor.

Etter å ha analysert ulike lands planer, tror GWEC at det vil bli installert 94 gigawatt vindkraft årlig i snitt de neste fem årene, totalt 469 gigawatt.

Men den globale vindbransjen fastholder at det vil bli nødvendig med mye mer vindkraft hvis verden skal nå sine klimamål.

De hevder at det trengs om lag 180 gigawatt ny vindkraft hvert år, et mål de baserer på «Transforming Energy»-scenarioet fra fornybarbyrået Irena.

Global installasjon av vindkraft til lands og til havs fra 2016 til 2020.

– Må skaleres opp

Det internasjonale energibyrået IEA har i sitt «Net Zero by 2050»-scenario beregnet at det trengs 160 gigawatt vindkraft årlig innen 2025 og 280 gigawatt innen 2030 for å nå verdens klimamål, påpeker GWEC.

Det siste tilsvarer tre ganger fjorårets utbygging.

– Disse installasjonsnivåene må skaleres opp til 280 gigawatt etter 2030 for å sikre karbonnøytralitet innen midten av århundret. For hvert år vi henger etter, vil det bli et høyere fjell vi må klatre opp, sier GWEC-sjef Ben Backwell.

Verden har så langt installert 743 gigawatt vindkraft, ifølge GWEC.

Økt utbygging av vindkraft vil imidlertid legge beslag på landområder. I Norge har flere politiske partier snudd og blitt skeptiske til vindkraft, blant annet etter folkelig motstand mot anlegg som Fosen og Frøya.

Slik ser vindbransjens organisasjon for seg at installasjonen av vindkraft må øke fremover hvis verden skal kunne sikre nok energi til å sikre klimanøytralitet i midten av århundret.

– Ikke tatt nok hensyn

Naturvernforbundet er blant dem som er skeptiske til vindkraft i Norge. Leder Silje Lundberg er ikke forundret over at Norge lå høyt på listen i fjor.

– Det stemmer overens med det trykket vi har opplevd på vindkraft de siste årene, sier hun til E24.

– Det store problemet med måten utbyggingen av norsk vindkraft har skjedd på er at det er gjort uten å ta hensyn til naturverdiene, sier hun.

Leder Silje Lundberg i Naturvernforbundet.

– Man bygger ut kraft som det kan være behov for?

– Noe av problemet er måten man har gått frem på. I mange år har vindkraften sett på seg selv som en underdog opp mot vannkraften, og det har bidratt til at man ikke har tatt nok hensyn til naturen, sier Lundberg.

– Konsesjonssystemet har vært for svakt. Vi er nødt til å ta hensyn til at vi har både en klimakrise og en naturkrise samtidig, sier hun.

E24 har tidligere omtalt at europeisk industri etterlyser mer fornybar kraft, noe Hydro også gjør her hjemme. Ifølge en regjeringsbestilt rapport trengs det ytterligere 56 terawattimer (TWh) strøm til norsk industri fremover. Norge brukte 136 TWh strøm i fjor.

– Et karbonnøytralt Norge, Norden og Europa krever enorme mengder kraft, sa spesialrådgiver Andreas Thon Aasheim i fornybarbransjens organisasjon Norwea til E24 i februar.

(+) Guide til grønne investorer: Hvor mye er en megawatt?

Venter rask vekst i havvind

Mange av landene rundt Nordsjøen har bygget ut store milliardanlegg innen havvind. Norge jobber med å utforme et konsesjonssystem, og har fortsatt ingen havvindanlegg i drift.

Kina og Nederland topper listen over dem som bygget ut mest havvind i fjor, ifølge GWEC. Når det gjelder samlet kapasitet innen havvind ligger Storbritannia, Kina og Tyskland langt foran alle andre land.

GWEC venter at havvindmarkedet i snitt vil vokse med 31,5 prosent årlig de neste fem årene. De årlige installasjonene av havvindanlegg er ventet å firedoble seg innen 2025, fra 6,1 gigawatt i fjor, tror organisasjonen.

IEA varsler plan for nullutslipp: – 2021 kan bli et avgjørende år

Sterk vekst i vindmarkedet

GWEC peker på at det globale vindmarkedet har firedoblet seg det siste tiåret, drevet av stormakter som Kina og USA. Disse to står nå for om lag halvparten av den globale vindkraftkapasiteten.

Dette markedet har vært drevet av politisk vilje til å subsidiere utbyggingene, kombinert med kraftige kostnadskutt etter at turbinstørrelsen har økt og utstyr har kommet i masseproduksjon.

I tillegg har selskaper vært ivrige på å kjøpe ren kraft på langsiktige kontrakter, inkludert teknologiselskaper som Google, Facebook, Amazon og aluminiumsprodusenter som Alcoa og Norsk Hydro.

IEA har tidligere sagt at det kreves en total omlegging av energisystemet når verden skal bytte ut fossil energi i biler, ferger, fly, tog, industri. Vindbransjen insisterer på at de har en rolle å spille.

Feng Zhao er sjef for markedsanalyse og strategi i Global Wind Energy Council.

– Vindkraft både til lands og til havs vil spille en nøkkelrolle i å avkarbonisere ikke bare elektronene, men også molekylene, ved å drive kommersialiseringen av konkurransedyktige kraft-til-X-løsninger, sier Feng Zhao, som er sjef for markedsanalyse og strategi i GWEC.

Kraft-til-X er en betegnelse på teknologier hvor elektrisitet brukes til å fremstille energibærere med andre egenskaper. Dette kan for eksempel være hydrogen og ammoniakk, som kan brukes som drivstoff for skip og lastebiler og i industriprosesser som krever mye varme, hvor strøm ikke kan brukes direkte.

– I alle større institusjoners scenarioer for omstilling av energisystemet som er analysert i denne rapporten, må vindmarkedet øke raskt det neste tiåret, sier Zhao.

Energisparing og færre biler

Naturvernforbundet etterlyser energisparing, og mener at antallet biler i tillegg bør reduseres, for å unngå et for stort energibehov.

– Noe av utfordringen med mange scenarioer som er lagt frem er at de legger opp til at vi skal bruke kraften akkurat som før, og fortsette å sløse mye med energi, sier Lundberg.

– Men det er rom for mye mer energieffektivisering, og det finnes det i dag få midler for å kunne utløse. Det er for mye fokus på det å bygge mer kraft heller enn på det å spare. Vi kan heller ikke fortsette å leve som vi har gjort før, vi må ha færre biler, ikke bare bytte ut alle bensinbiler med elbiler, sier hun.

Hun avviser ikke at en fossiltung verden trenger mer fornybar energi.

– Globalt er det ikke noe tvil om at det er stort behov for fornybar energi, selv om også energieffektivisering og redusert forbruk er en nøkkel til å løse klimaproblemet, sier hun.

– Naturvernforbundet jobber sammen med våre søsterorganisasjoner i andre land for å få bygget ut mer fornybar energi i småskala heller enn gigautbygginger av for eksempel vannkraft som kan føre til tvangsflytting av mennesker. Vi er avhengig av flere løsninger, det er ikke bare én teknologi som skal løse dette, sier Lundberg.

Stormen på øya: Kampen mot møllene
Publisert: