Salg av tre oljetankskip reddet plussresultat for Yuhong Hermansens DSD

DSD har tre hovedsatsinger: Reiseliv, kollektivtransport og shipping. Alle har hatt trøbbel under koronapandemien. Men salget av tre oljetankskip gjør at Yuhong Hermansen kan registrere 31,4 millioner kroner i pluss.

Yuhong Hermansen eier 60 prosent av DSD-konsernet gjennom sitt selskap Fyrholmen AS.
Publisert: Publisert:

– Resultatmessig ble også 2021 et år preget av pandemien. Til tross for en diversifisert portefølje har Covid-19 vært ekstra krevende for DSD ettersom pandemien har tynget alle konsernets tre største forretningsområder, sier konsernleder i DSD, Ingvald Løyning, til Aftenbladet/E24.

63 mill. i minus uten salg

Det rykende ferske årsregnskapet viser at det tradisjonsrike Stavanger-selskapet kunne bokføre 31,4 millioner kroner i resultat før skatt i fjor - mot minus 352,6 millioner kroner i 2020. Omsetningen i fjor landet på rett over 4 milliarder kroner mot 4,325 milliarder kroner i 2020.

Men hadde det ikke vært for salget av de tre oljetankskipene Stavanger Eagle i mars, Stavanger Bliss i mai og Stavanger Blossom i juni, hadde resultatet i fjor endt med rundt 63 millioner kroner i minus.

– Salget av de tre skipene ga oss et ekstraordinært bidrag til resultat før skatt på 94 millioner kroner, sier Løyning.

«Stavanger Bliss» var ett av tre oljetankskip som ble solgt av DSD i fjor.

Korona-smell for Tide

Det er busselskapet Tide som er det største selskapet i porteføljen til DSD. Det hadde naturligvis nok et krevende år i fjor med myndighetenes fraråding om å benytte kollektivtransport gjennom store deler av året.

– Pandemiens reiserestriksjoner og kapasitetsbegrensninger, kombinert med stadig nye smittebølger, medførte at Tides virksomhet innen tur-, fly- og ekspressbuss ble spesielt preget av et svekket reiseliv og lavere aktivitetsnivå. I tillegg har økte diesel- og energipriser, samt høyt sykefravær, vært blant Tides utfordringer, sier Løyning.

Lofoten-selskap går bra

Også for DSD Shipping var markedet i fjor krevende med lave rater, og innenfor reiseliv opplevde Go Fjords-konsernet salgssvikt - spesielt inn mot det utenlandske markedet.

– Derimot har datterselskapet XXLofoten hatt et svært godt år. Årsaken er et sterkt marked for aktiviteter og opplevelser for nordmenn på norgesferie, sier Løyning, som mener at DSD har lyktes med å nå flere av konsernets ambisjoner innen bærekraft.

Ingvald Løyning, konsernleder i DSD.

– Vi er spesielt fornøyde med å ha fått inn flere kvinner i styret og ledelsen. Og innenfor klimasatsingen har vi gjennom Tide bidratt til å investere i flere elektriske nullutslippsbusser. Alle anbud vunnet i Danmark i fjor består av en busspark som er 100 prosent elektrisk.

DSD besluttet høsten 2019 å justere på selskapets strategiske retning. I dag satser konsernet på innovative selskaper innen sektorene mobilitet, hav, reiseliv og helse. Det førte til at DSD investerte i totalt tre nye selskaper i fjor; Swipload (digitalt transportmegler-selskap), KVS Technologies (drone og geodataselskap) og Tidewave R&D (helseteknologiselskap).

1,8 milliarder i egenkapital

Så hva med framtidsutsiktene for DSD? Jo, krigen i Ukraina har som kjent ført til økte energipriser, noe som rammer busselskapet Tide sterkt. Samtidig har ratene i internasjonal shipping steget.

– Vi forventer at inneværende år også blir krevende resultatmessig - spesielt for Tide. Men DSD står finansielt sterkt til å støtte opp om investeringer og ser fram til å videreutvikle dagens portefølje av selskaper og gjøre nye investeringer i løpet av året, sier Løyning - vel vitende om at at DSD-konsernet har nesten 1,8 milliarder kroner i egenkapital.

Det er Yuhong Hermansen som eier majoritetseier i DSD med sine 60 prosent, mens de fire barna fra Folke Hermansens første ekteskap eier 10 prosent hver. Yuhong Hermansen regnes for å være en av Norges rikeste kvinner med en formue på rundt 4,1 milliarder kroner. Med det er hun nummer 89 på Kapitals liste over de 400 rikeste i landet.

Publisert: