Sjømannsmisjonen en budsjettvinner

Den norske Sjømannsmisjon er svært tilfreds med regjeringens forslag til statsbudsjett, opplyser informasjonssjef Thorleif Leifsen i Sjømannsmisjonen.