Gabrielsen tipser EU i Dragados-saken

De norske undersøkelsene rundt eventuelle ulovlige støtteordningeri spansk verftsindustri havner nå på bordet hos EUskonkurransekommissær Mario Monti.