Bokn som pilot

Bokn ungdomsskule har berre 32 elevar, som held til i same hus som barneskulen, vegg i vegg med kommuneadministrasjon, sjukeheim og barnehage.