Liten interesse for skattelister

Regjeringen har imidlertid foreslått begrensinger i omfanget somlegges ut — dels ved at adresse og fødselsår skal fjernes, dels vedat listene skal ligge ute bare en begrenset periode.