Kongsberg Gruppen må ut med 17 millioner til Hansen

Høyesteretts kjæremålsutvalg har avvist Kongsberg Gruppens anke av et erstatningssøksmål fra Hroar A. Hansen. De må ut med 17,2 millioner kroner, skriver Dagens Næringslivs nettavis.