Naturvennlig vendepunkt?

Saudautbyggingen kan bli den siste av de store og den første av de naturvennlige. Eller sluttstrek for norsk vannkraftutbygging.