Røde tall for Fatland

Fatland-gruppen gikk på et tap på 35 millioner kroner i fjor og harrøde tall også etter første halvår i år. Slakteriet i Sandnes gårsamtidig i pluss.