Arbeidsledigheten går ned blant innvandrere

Stadig flere av innvandrerne i Norge kommer i arbeid, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).