Statkraft-oppkjøp i fare

Meget godt nytt for alle strømbrukere i Norge, sier PIL etter at Konkurransetilsynet vil stanse Statkrafts oppkjøp i Agder.