Næringslivet sutrer for mye

Stortingsrepresentant Bent Høie mener næringslivet har for lett for å syte og klage, og det hender at det sutres uten grunn.