Ikke nok å være klok av skade

Oljeselskapene er opphengt i skadestatistikken til leverandørene,men overser at sykemeldingene hos de samme selskapene bare øker ogøker. Dobbeltmoral, mener konserntillitsvalgt Eldar Myhre.