Skepsis til Hagens fondsforslag

Carl I. Hagens strukturfond vekker ikke jubel, verken i LO eller NHO.