Nordsjøtrålerne vil bli færre for å overleve

Antall aktive industritrålere i Nordsjøen bør mer enn halveres, dersom det skal bli fisk nok til de som blir igjen.