Telenor betaler for børsnoteringen

Telenor sier seg fornøyd med børsnoteringen og betaler tilretteleggerne DnB Markets og Goldman Sachs, samt en del banker, en tilleggsgodtgjørelse på til sammen 23,5 millioner kroner.