LO til arbeidsrettssak mot NHO

For første gang reiser LO søksmål mot NHO for trakassering av en tillitsvalgt, og brudd på Hovedavtalen for næringslivet.