Rekordstort gassanlegg bygges i Qatar

Det statseide oljeselskapet i Qatar undertegnet mandag en avtale med Royal Dutch/Shell som tar sikte på at verdens største anlegg for omdanning av naturgass til flytende drivstoff skal bygges i Qatar.