NorDoor øker

15 prosent økt produksjon, snaut 4 prosent sykefravær og overskudd åttende år på rad.