Flere kvinner må bli styremedlemmer

Bare 6 prosent av landets styremedlemmer er kvinner. Likestillingsutvalgene i kommunene må finne flere lokale, kvinnelige styrekandidater, mener barne— og familieministeren.