- Ikke i strid med EU-regler

Da SAS anket Konkurransetilsynets første vedtak om å forby opptjening av bonuspoeng på innenriksflyginger, var ett av argumentene at forbudet ville være i strid med EØS-avtalen, og viste til en forskrift i avtalen som gir luftfartsselskaper rett til fritt å fastsette passasjertakster. SAS argumenterte også med at norske myndigheters vedtak vil avvike fra EU-kommisjonens politikk og de reglene som gjelder i andre EU— og EØS-land.