Framtidstro på Kværner

Kværner Egersund har aldri hatt en større jobb, og da drypper det litt på Rosenberg.