Kommuneansatte frykter for pensjonene

-Styret i KLP har skapt stor usikkerhet om de fremtidige pensjoner for ansatte i norske kommuner. Vi føler oss kraftig provosert av styrets vedtak om privatisering.