Kverneland Nærbø satser på grønt gras

Røde tall er snudd til overskudd. Nye folk er ansatt. Kverneland Nærbø er igjen på tryggere grunn — som Kverneland-konsernets grasmaskin-spesialist.