Norsk Hydro vant skattesak i Høyesterett

Høyesterett har gitt Norsk Hydro ASA medhold i skattesak vedrørende fradragfor tap på aksjer i Norsk Hydro Canada Inc. ved salg i 1990 til Norsk HydroDanmark AS.