Billigbank tjente 40 millioner

Nøktern drift, solid egenkapital og ingen finansskandaler. Det er oppskriften i landets beste sparebank.