Felles europeisk innsats for bøterabatter

Europeiske konkurransemyndigheter ønsker å komme ulovlige karteller til livs, ved å belønne det kartellmedlem som innrømmer sin brøde.