Hvaleksport til 155 kroner kiloet

Hvalfanger Ole Mindor Myklebost har underskrevet kontrakt om å selge hvalprodukter til Japan, til en snittpris på 155 kroner kiloet.